វេទិកា​អ្នក​ស្តាប់​អាស៊ីសេរី​​៖ តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គួរចាត់ចែង…វេទិកា​អ្នក​ស្តាប់​អាស៊ីសេរី​​៖ តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គួរចាត់ចែងការប្រមូលពន្ធ ឬការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិបែបណា?

RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។
ប្រិយមិត្តអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia) តាមរយៈ៖
1. ទទួលការជូនដំណឹង (Notification)៖
2. គេហទំព័រ (Website)៖
3. ហ្វេសប៊ុក (Facebook)៖
4. ទ្វីតធ័រ (Twitter)៖
5. ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង៖
6. ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ (Podcast)៖
7. សោនក្លោដ៍ (Soundcloud)៖
8. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android៖
9. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS៖

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

24 Replies to “វេទិកា​អ្នក​ស្តាប់​អាស៊ីសេរី​​៖ តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គួរចាត់ចែង…”

 1. any ministers of Hun Yuon regime in Khmer or party of traitor's Hun Sen ne

  every ministers in Hun Yuon regime,or party of traitor's Hun Sen are not pure Khmer nation a 100%who liked to destroy motherland and peoples destitute family by pitiless,then is top corruption to anythings for useful of them self who's different Khmer peoples're patriots like Mr.Sam RanSy,.etc,.thankful for you,.!…

 2. គេហៅអាបបេថោកមិនខុសមែន មានអណ្តាតចេះតែក្រលាស់ទៅ

 3. ទាល់តែលោកប្រធាននុះបានស្របគេ😂 បង្កើតបក្សថ្មី?No ទាល់តែបក្សអញ
  ដូរដាក់អ្នកផ្សេង? No ទាល់អញ
  ហ៊ុន សែន ខុសរហូត? Yes

 4. អ្វីៗប្រគេនជូន ហ៊ុន សែន ទៅចប់ហើយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធអ្វីឡើយលោកប្រធាន

 5. នាក់ធ្វើមិនចេះត្រូវ បើពួកអាថាមិចក៏ត្រូវ កាពិតប្រជាជនមិនក្រដូចអាថាទេនាក់ក្រគឺនាក់ខ្ជិល

 6. បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ការសំភាសរវាងអ្នកទាំងពីរ។ខ្ញំុយល់ថាលោកសមរង្សុីគ្មានយន្តការអ្វីសំរាប់បំបាត់អំពេីពុករលួយនោះទេ។មានតែធេី្វឆ្កែរបស់អណានិគមន៍ពុករលួយបរទេស។

 7. Some human being possesses higher conscience/ higher principles than others.Mahatma Ghandi is not as rich as Hun Sen,but he is a far more superior being than Hun Sen due to his higher conscience and principles……

 8. នយោបាយអាចម៏មិននាំពលរដ្ឋរៀនកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលាតេបើចង់សង្រោ្គះខ្មែរ

 9. លោកសមរង្ស៊ីមានប្រសាសន៍គ្នានខុសទេ បំណុលវ័ណ្ឌករ ថវិការជាតិក៏ខ្សោយ

 10. ហ៊ុន&ស្ដេច=ក្បត់ជនជាតិខ្មែរ&ក្បត់ជាតិ…..,តើសមរង្សីក្បត់ឆន្ទះខ្មែរទេ?

 11. ប្រទេសសេរីមួយណាមិនស៊ីលុយ ??? អារង្ស៊ី ??? អារង្ស៊ីឯងត្រូវមើលខ្លួនឯងស៊ីលុយក៏ដូចគ្នា ! និយាយទៅឆ្កែមិន ស៊ីអាច .

 12. និយាយទៅអារង្ស៊ីឯងមិនចេះត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរមិនចេះចប់ មិនចេះហើយ .ចឹងបានបិទផ្លូវអារង្ស៊ី ឯងនិងក្រុមពូកឯងប្រាំបីនាក់ទៀតមិន ឲ្យចូលស្រុកខ្មែរ . គឺ ពួកឯងចប់ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *