វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី វិបត្តិនយោបាយ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា២០ មិថុនា ២០២០ / 20 June 2020
វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី វិបត្តិនយោបាយ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា។
Talk-show on «Voice of National Rescue»: How to solve political and economic crisis in Cambodia.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

13 Replies to “វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី វិបត្តិនយោបាយ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា”

  1. shorturl.ca/camm0del1ovesxxx702

    ආදරණීයමිනිසුන්ට පහසු කිරීම ගැන ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේද

  2. ប្រជាជនទាំអស់នៅក្នុងប្រទេសមិនសប្បាយចិត្តទេរាល់ថ្ងៃនេះ

  3. ប្រហែលគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួន ទេីបមិក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិន័យពលរដ្ឋដែលទៅបង់លុយយឹតចាប់ពី៤០០០០រៀលឡេីងទៅ ។

  4. ខ្មុំសុំអោយលោកអោយមានការងារធ្វើប្រចាំថ្ងៃហើយខ្មុំអោយមានប្រាក់ខែខ្ពស់បន្តិចបានហើយខ្មុំអរគណខ្លាំងណាស់

  5. ខ្ញុំ​ថាសម្តេច​ ហ៊ុនសែន​ លោកមិនហានចំណាយប្រាក់របស់គាតនឹងប័ក្យពួករបស់គាតទេ​ គាតនឹងប្រាប់ប្រជាជនថាម្ចាស់ធានាធំៗដែលជាសហព័ន្ធរបស់មហាអំណាចមិនអនុញ្ញាតយល់ព្រមខាតបង់ជាមួយប្រជាជនខ្មែរទេ​ តែបេីខ្ចីទិញប្រព័ន្ធតុលារមិនផ្តល់ឯករាជ្យសំរាប់ប្រជាជនបាន​ នឹង​ទិញអាវុធ​សម្លាប់ខ្មែរតទៅអាគត់​ 🇰🇭🇦🇺😂😂😂🙏

  6. Yuon already invaded all of Khmer territories ( Khmer ler,krom and kondal ) and our islands,there's nothing left for them to invade.Even our lakes and rivers are full of Yuon…

  7. គាំទ្រ​ ឯក​ ឧត្តម​ កឹម​ សុខា​ សម​ រង្សុី​ តែមួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *