វិធីការពារសង្វាពេលមានផ្ទៃពោះ/How to prevent stria for pregnant women l Prasat Reak Reay Women Clinic#វិធីការពារសង្វាពេលមានផ្ទៃពោះ
សូមចុចSubscribe: Prasat Reak Reay Women Clinic Official
មានវីដេឣូច្រើនទៀតសូមចុច Link ខាងក្រោម

ដើម្បីទទួលបាន វីដេឣូអប់រំសុខភាពស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ជាច្រើនទៀត
សូមអរគុណ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

2 Replies to “វិធីការពារសង្វាពេលមានផ្ទៃពោះ/How to prevent stria for pregnant women l Prasat Reak Reay Women Clinic”

  1. លោកគ្រូចុះបើបែកសង្វាហើយ
    តើមានវិធីណាធ្វើឲ្យបាត់សង្វាវិញទេ?

  2. អត់ទោសលោកគ្រូចំពោះកត្តាប្រឈមអាចទាក់ទងជាមួយនឹងសែនអត់?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *