វិញ្ញាសាទី១២ | ភាសាបាលី | វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល Wat Varindprekleab វត្តវារិន្ទព្រែកលៀប
-សិក្សាវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សា
-មុខវិជ្ជា ភាសាបាលី (វិញ្ញាសាទី១២)
-បង្រៀនដោយ ឧទ្ទេសាចារ្យ អឿន ទិត្យា
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ នៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយ។

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *