រឿងអង្គុលីមាល១ | សែម សុវាសនា | sem soveasna [SEM SOVEASNA ]រឿងអង្គុលីមាល១ | សែម សុវាសនា | sem soveasna [SEM SOVEASNA ]
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សែម សុវាសនា
🙏 ធម្មទានដោយៈ ភិ.ឡូត វាសនា (សុខឡាត់)
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like ..
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..
#វត្តផ្ទះកណ្តាល​​​​​​​​​​​​​​ #semsoveansa​​​​​​​

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *