រឿងរ៉ាវរបស់ចក្រវាល ភាគ​ #05 / UNIVERS HISTORY PART #05រឿងរ៉ាវរបស់ចក្រវាល ភាគ​ #05 / UNIVERS HISTORY PART #05

➔ប្រវត្តិចក្រវាល ដោយ​ សេង ឌីណា

➤➤វីដេអូផ្សេងទៀត​ស្តីពី​ចក្រវាល

#អាចម៍ផ្កាយ #ចក្រវាល #OsirisBennu,#BlackHole #វិទ្យាសាស្ត្រ #ចក្រវាល,#ចក្រវាល #DarkMatter #DarkEnergy,#ជីវិតក្រៅភព #មហាសមុទ្រកៅភពផែនដី #អឺរ៉ុប/យូរ៉ូប៉ា,#វិទ្យាសាស្ត្រ #ចក្រវាល #ខ្នាតរង្វាស់សីតុណ្ហភាព,#ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ #អវកាស #វិទ្យាសាស្ត្រ,#វិទ្យាសាស្ត្រ #តារាសាស្ត្រ #កាឡាក់ស៊ីអង់ដ្រូម៉ែដ#វិទ្យាសាស្ត្រ #វិធីវាស់អាយុដោយវិទ្យុសកម្ម #ចក្រវាល,#វិទ្យាសាស្ត្រ #អវកាស #គន្លងតារាវិថី,#វិទ្យាសាស្ត្រ #អវកាស #រ៉ុកកែត,#ភពអង្គារ #ជីវិតក្រៅភព #វិទ្យាសាស្ត្រ,#រាសីចក្រ #តារាសាស្ត្រ #វិទ្យាសាស្ត្រ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *