រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ មេរៀនទី២ លក្ខណៈកម្ដៅ​នៃរូបធាតុ (ភាគ២)កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១
ជំពូកទី២ ទែម៉ូឌីណាមិច
មេរៀនទី២ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ
១.សមីការភាពនៃឧស្ម័ន
បង្រៀន​ដោយ​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន
វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្តិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

#រូបវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១១

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *