របៀបទិញ សេវា Subscriber និង Watch Hours ដើម្បីគ្រប់គោលការណ៏រកលុយតាម Youtube ដោយខ្លួនឯងរបៀបទិញ Subscriber និង Watch Hoursដើម្បីគ្រប់គោលការណ៏រកលុយតាម Youtube

នៅក្នុងវិដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អុនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបទិញ Subscribers និង Watch Hours ដើម្បីបំពេញគោលការណ៏ Youtube ដើម្បីឲ្យឆាប់រកលុយបាន

សំនួរសួរថាហេតុអីបានជាបងប្អូនត្រូវទិញសេវា បំពេញ subscribers និង watch hours ដោយខ្លួនឯង?
ចម្លើយងាយៗ ទិញខ្លួនឯងធូថ្លៃជាងសេវាដែលគេលក់៣-៤ដង ហើយទិញចំគោលដៅដែលយើងចង់បាន
ដើម្បីអាចទិញសេវាផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាន បងប្អូនត្រូវមានអាខោនលើ website vevosm
ចុចទៅនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% ភ្លាម
👉
👉
👉

បញ្ជាក់ការបញ្ចុះតម្លៃមានតែតាម link នេះតែប៉ុណ្ណោះបើបងប្អូនចុះឈ្មោះផ្ទាល់មិនមានការបញ្ចុះតម្លៃទេ

ដើម្បីទិញសេវាកម្មបងប្អូនត្រូវ
-ចុចលើពាក្យ New Order
-រើសសេវាកម្ម តាម Category និង Service
-អាន Description ឲ្យយល់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញ

ជួយឧបត្ថម្ភជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចែករំលែកវីដេអូថ្មីៗបន្ដៈ
ABA: 000712550
TAK SELA

In this live stream video I will explain you guys about how you can get 1000 Subscribers and 4000 Hours fast like a missile by buying on a website call vevesm.

All you need to have is first you need to sign up an account on that website.
You can get instantly 20% off by signing up by this link
👉
👉
👉

Other links will not get 20% discount.

After sign up you can refill you money by click add Add funds.
Then you buy any service you want.
Make sure you read the service description before you buy.

Checkout my other videos:
How to active Widnows 10 License with CMD

How to fix internet download manager fake serial number with registry

Use your Phone as webcam

How to create facebook gaming page

If you got any question feel free to direct message message me any time on my Facebook page and Telegram group. If you haven’t join you may consider do it now 😉

Subscribe to my Youtube channel for daily video update.
Follow me:
Our Official website:
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Telegram group:
Telegram channel:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

19 Replies to “របៀបទិញ សេវា Subscriber និង Watch Hours ដើម្បីគ្រប់គោលការណ៏រកលុយតាម Youtube ដោយខ្លួនឯង”

  1. Hello បងចុះបើសិនជាដាក់សាច់ប្រាក់ចូរទៅហើយមិនមានប្រាក់នៅក្នុងគណនីVEVOSMតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដែលបង?

  2. សួស្តីបង សុំសួរមួយ តើ System ធ្វើការ refund ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

  3. ចង់ឲបងធ្វើ Videoពី Facebook page like នឹង Instagram followers ហើយចង់ដឹងថាវាអាចឲយើង Verify page Facebook និង IG account យើងនៅពេលខាងមុខបានរឺអត់?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *