យល់សប្តិ – សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព | KOU SOPHEAP – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Kou Sopheap – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព – យល់សប្តិ។សូមស្តាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព។

ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍!
Use the timeline below to skip the information that interests you!
Chapters:
0:00 យល់សប្តិ
16:17 របៀបគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
41:02 វិធីធ្វើបុណ្យ១០យ៉ាង
1:09:11 លក្ខណះមនុស្សឆ្លាត

Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។

Click the link below to listen to the sermon of San Pheareth.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត បន្ត។

Click the link below to listen to more poems.
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត

Click the link below to listen to Smoot Dhamma
ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត

Click link below for listening in the Home Page.

If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos!

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *