មេរៀនពីការឌីស្សាញ ការប្រកួតបាល់ទាត់ – How to design football Match posterHi all, this videos i spend about 30 minutes to complete a football match poster by using Adobe photoshop CC 2020. In this tutorial i am trying to explained full detail from start to end.

I hope you can understand!

Thank you!

#footballmatchdesign #soccermatchdesign

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

14 Replies to “មេរៀនពីការឌីស្សាញ ការប្រកួតបាល់ទាត់ – How to design football Match poster”

  1. បងពន្យល់បានល្អមែន ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើវាទៀត😊💥🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *