ភាពអស្ចារ្យ 7 ចំណុចដែលយើងគួររៀនធ្វើតាមសត្វឥន្ទ្រី | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន | success knowledgeThis video we want to show you about ភាពអស្ចារ្យ 7 ចំណុចដែលយើងគួររៀនធ្វើតាមសត្វឥន្ទ្រី | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន | success knowledge

ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជា ។ លោកតែងតែចែករំលែកចំំំណេះដឹងជាច្រើន ទាក់ទងនឹង ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត សុខភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ…។
បងប្អូនអាចតាមដានគាត់តាមរយៈហ្វេសបុកក៏បាន គឺ Fb. Chea chamroeun PhD

#successknowledge

To learn more:

– ABOUT US :
Why we create success knowledge channel :
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge…
3. Free business education online

Please subscribe like and share my videos.
We post new video everyday.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *