ធម៌៤យ៉ាងសម្រាប់អ្នកខ្ខិល..! San Sochea [ Dhamma Official ]ធម៌៤យ៉ាងសម្រាប់អ្នកខ្ខិល..! San Sochea
សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
ធម្មទានដោយ សាមណេរ ម៉ុង មាឌ
[ សុសូសំ លភតេ បញ្ញំ
ការស្ដាប់ដោយល្អ រមែងបាននូវបញ្ញា ] 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ដើម្បីស្ដាប់និងទស្សនានូវវីដេអូផ្សេងទៀត
👉🏻សូមចុច Subscribe​ ដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៏
👉🏻សូមចុច Comment ដើម្បីជាមតិផ្សេងៗ
👉🏻សូមចុច Like បើអ្នកចូលចិត្ត និងគាំទ្របន្ត
👉🏻សូមចុច Share ដើម្បីចែកលំលែកព្រះធម៏
👉🏻ការចែកលំលែករបស់អ្នក ជាការចូលរួមយ៉ាងធំធេងក្នុងសង្គមនេះ ។
🙏🏻សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ🙏🏻
🙏🏻សូមអនុមោទនា!!!
Subscribers For More
#DhammaOffical

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

5 Replies to “ធម៌៤យ៉ាងសម្រាប់អ្នកខ្ខិល..! San Sochea [ Dhamma Official ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *