តេជះ៥យ៉ាង – សាន ភារ៉េត#សង្កប្បធម៌ #SangapakThor
🎤 0:16 ▶ 🔘──────
សុបិនឬយល់សប្ដិមានដែរឬទេ?
❤ Like ✅Share ☑️ Comment

💝សូមចុចSubscribeដើម្បីបានស្ដាប់និងមើលវីឌីអូថ្មីៗ💝
ចុចSubscribeទីនេះ៖
💕💕💕💕សូមអរគុណ!!!💕💕💕
**************************************

▶▶► ធម៌អប់រំផ្សេងៗទៀត: ▶▶▶
អរិយទ្រព្យទាំង៦ជាអ្វី?

ព្រះអ្នកបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាង?

សម្លាប់សត្វធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកបាបដែរអត់?

ហេតុអ្វីមនុស្សចិត្តចង្អៀតចង្អល់ម៉្លេះ?

បន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយវិញ្ញាទៅណា?

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *