តើកូវីដ-១៩ ជាមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ី នៅបស្ចិមលោកមែនឬទេ? – Jean François Tainដើម្បីមើល Video ច្រើនទៀត សូមចុច : 🙂
ព័តមានដោយ៖PNNTV The World This Week. ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះ

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

7 Replies to “តើកូវីដ-១៩ ជាមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ី នៅបស្ចិមលោកមែនឬទេ? – Jean François Tain”

  1. ម៉េចក៏អញ្ចឹងដែរ ? ខ្ញុំរស់នៅបារាំងនេះអត់បានឃើញការរើសអើងដូចគាត់កំពុងនិយាយនោះទេ មានបន្តិចបន្តួចតាំងមុនកូវិត និងក្រោយកូវិតដូចធម្មតា.

  2. មកពីពូកអាចិននឹងដែលបង្កើតមេរោគ
    ១៩។ បាននាំឲ។

  3. ដោយសារតែសេចក្តីឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីកូវីដ១៩មានលក្ខណៈធំធេងនិងធ្ងន់ធ្ងរពេក (ស្លាប់ញាតិ អស់សេដ្ឋកិច្ច) ទើបទាំងអ្នកនយោបាយ និងប្រជាជនស្បែកស ទប់ទល់ចិត្តមិនចោទប្រកាន់ ឬរើសអើងពួកស្បែកលឿងមិនបាន (បាត់អស់វិចារណញ្ញាណសីលធម៌) ណាមួយអាចមានលក្ខណៈជានយោបាយទៀតផង (ខ្លាចអាស៊ីឈ្នះ ត្រូវចោទដើម្បីបំបាក់ជំនឿ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *