ជំងឺលើសឈាម| សុខមាលភាពប្រជាជន – PEOPLE'S WELL-BEING [EPS08] 29/08/2020កម្មវិធី៖ សុខមាលភាពប្រជាជន – PEOPLE’S WELL-BEING [EPS08] 29/08/2020
ប្រភេទជំងឺៈ ជំងឺលើសឈាម
…………………………………………………………………………………………………………
នេះជាកម្មវិធីសុខមាលភាពប្រជាជនដែលនឹងធ្វើការចែកជូននូវចំណេះដឹង ព្រមទាំងដំណោះស្រាយល្អៗដែលបានបកស្រាយ និងបង្ហាញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៅកម្ពុជា​
(កុំភ្លេចតាមដានទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង១៩:៣០ ដល់ម៉ោង២០:០០ល្ងាច)
នេះជា Channel Official របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្ស៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើម្បីតាមដាននិងទទួលបានវីដេអូរកំសាន្តថ្មី សូម Subscribe រួចចុចរូបកណ្តឹង។
*****************សូមអរគុណ!*****************
#SEATV​​​​​​ #ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍​​​​​​ #TheSEATVNetwork​​

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

One Reply to “ជំងឺលើសឈាម| សុខមាលភាពប្រជាជន – PEOPLE'S WELL-BEING [EPS08] 29/08/2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *