ចិត្តដំបៅស្រាប់_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]#Dharma_KH
#san_sochea
#ចិត្តដំបៅស្រាប់
ចិត្តដំបៅស្រាប់_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.វី​ ឃីត
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

6 Replies to “ចិត្តដំបៅស្រាប់_សាន​ សុជា_san sochea [ Dharma KH ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *