ចរិតបែបណាវាសនាបែបនោះ | The Power of Character by Mr. Ly HawIn this video we want to show you about​ ចរិតបែបណាវាសនាបែបនោះ The Power of Character by Mr. Ly Haw – Success Reveal

ចរិតបែបណាវាសនាបែបនោះ
ចរិយាសម្បត្តិ រូបសម្បត្តិ និង ទ្រព្យសម្បត្តិ
លោក លី ហាវ ស្ថាបនិកសាលា អាយឌាលី អន្តរជាតិ

Check out our channels and group:
☛ REVEALHowTo :
☛ Nivorth101:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:

✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #LyHaw

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

27 Replies to “ចរិតបែបណាវាសនាបែបនោះ | The Power of Character by Mr. Ly Haw”

 1. ត្រូវហើយលោកគ្រូគ្រប់យ៉ាងគឺជាពាក្យពេជ្យអប់រំល្អៗបំផុត។

 2. ពេលខ្ញុំបានស្តាប់លោកគ្រូខ្ញុំបានយល់ដឹងច្រើនជាងមុនហើយស្គាល់ខ្លួនឯងជាងមុននឹងដឹងពីរបៀបដឹកនាំគេ អរគុណលោកគ្រូ។

 3. ជំរាបសួរលោកគ្រូ ខ្ញុំចង់ចូលរៀនជាមួយលោកគ្រូតើខ្ញុំទំនាក់ទំនងតាមណាដែរចា៎ ។

 4. ខ្ងុំចូលចិត្តចំណេះដឹងលោកគ្រូណាស់ អរគុណ

 5. អរគុណលោកគ្រូដែលតែងតែចែករំលែកនូវ បទពិសោធន៍ល្អៗដល់ខ្ញុំព្រមទាំងអ្នកទាំងអស់ដែលបានទស្សនា។

 6. ខ្ញុំ ខ្មែរបានបង្កើតផេក Him Channary for sharing my experiences with motivation personal too. I am Khmer living in France 🇫🇷

 7. មនុស្សទៅ check តែសុខភាព មនុស្សមិនបានគិតដល់ពី ការឆែកអត្តចរិករបស់ខ្លួនទេ

  បើចេះស្គាល់ពាក្យនេះ មនុស្សនឹងជោគជ័យ ក្នុង 98/100 មិនមែនមនុស្សលើពិភពលោកក្រ 98/100 លើលោកទេ ។

  អរគុណណាស់លោកបានចេញមកចែករំលែក ឲមនុស្សបានកាន់តែយល់

 8. អរគុណលោកគ្រូតែងតែចែករំលែកចំនេះដឹងល្អៗ 🙏🙏🙏

 9. (សិចផេក )គ្រាន់បើជាងប្រឹងតែរកលុយសុទ្ធសុីចុកដេកស្រួលកើនតណ្ហាមានស្រីច្រើនក៏បានទៅជា(សិចពេក)វិញមែនទេ

 10. ដល់តែពេលខ្វល់ខ្វាយតែពីមានក្រពេករហូតដល់តែភ្លេចងាប់ វេទនា

 11. Thank to peace.
  I love my parents.
  I love my Boss
  I love darling
  I love my work soldier.
  I want a car with some money
  I want ways for process.
  Thank you so much my boss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *