គ្មានអ្នកយល់ចិត្ត-Kou Sopheap,គូ សុភាព-អាហារផ្លូចិត្ត-ធម៌អប់រំចិត្ត-San Sovan Mony Rothanaគ្មានអ្នកយល់ចិត្ត-Kou Sopheap,គូ សុភាព-អាហារផ្លូចិត្ត-ធម៌អប់រំចិត្ត-San Sovan Mony Rothana

សូមព្រះករុណាគុណម្ចាស់ និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ​​មេត្តាចូលរួមចុចលើពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូ(Videos)ព្រះធម៌ល្អៗ ថ្មីៗដទៃទៀតពីឆានែល(Channel)របស់ខ្ញុំ។
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ។
#San_Sovan_Moby_Rothana is a channel which always uploads new videos related to Dharma in the Buddhism by Kou Sopheap, San Sochea, Smot khmer, and so on. We upload these videos to educate your mind or heart and encourage yourself from failure and sadness. Educational videos and educated videos will be in my channel. Please enjoy listen to these in order to get peace in life and in the world.
Thank you so much!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *