ខ្សែកោងថ្ងៃទី9 អាស៊ីមតូតដេក មួយចប់យកចេះច្បាស់បង្រៀនដោយលោកគ្រូ វ៉ាន រត្នធា Van Rothea
មានបង្រៀន តាមអនឡាញ ថ្នាក់ទី១២
លេខទូរសព្ទ Smart 010 785 685
Cellcard 076 22 74 6 77
វីដេអូផ្សេងទៀត :
បើត្រូវការសៀវភៅគណិតវិទ្យាសូមឆាតមក Facebook page :
#Mathteamkh
គណនីធនាគារ ABA: 000635314

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

One Reply to “ខ្សែកោងថ្ងៃទី9 អាស៊ីមតូតដេក មួយចប់យកចេះច្បាស់”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *