កូនសិស្សចៅម៉ែ៖ ប្រាប់ពីវិធីបន់ព្រះម៉ែធរណីអោយបានផលខ្ពស់ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ពេលណាល្អ#ចៅម៉ែ #វិធីបន់ព្រះម៉ែធរណី #masterlife168
=======================================
Hello Everyone! Welcome to Masterlife168
This’s a best channel talk about feng shui that teaching by Master Feng Shui Ms.Rachna, who well know and professional in feng shui skill.
Thank you for your support us.
បញ្ជាក់៖
នេះគ្រាន់តែជាChannel ផ្តល់ចំនេះដឹង យើងខ្ញុំពុំមានលក់ផលិតផលទេ។ សូមទាក់ទងផេក អ្នកគ្រូ រចនា ហៅចៅម៉ែផ្ទាល់។
សូមអរគុណ!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

25 Replies to “កូនសិស្សចៅម៉ែ៖ ប្រាប់ពីវិធីបន់ព្រះម៉ែធរណីអោយបានផលខ្ពស់ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ពេលណាល្អ”

  1. អ្នកគ្រូសុំសួរមួយបុណ្យព្រះម៉ែធរណីហ្នឹងយើងបុណ្យមួយដងឬក៏ច្រើនដងអ្នកគ្រូជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ដឹង

  2. ខ្ញុំបន់ព្រះម៉ែធរនីហើយតែមិនបានទះដីទេតើខ្ញុំខុសទេអ្នកគ្រូ

  3. គ្រប់វត្ថុសាកសិទ្ធទាំងអស់តើត្រូវបុណ្យនៅពេលព្រឹកឬមិនមែន

  4. ក្មួយចុះអ្នកដែលកើតឆ្នាំធាតុទឹកហើយមានរាសីទឹកតើឆុងឬអត់?

  5. ប្អូនស្រីចុះបើផ្ទះបង ចាក់សាបតើយើងអង្គុយលើនឹងចាត់ទុកថាជាដីបានទេប្អូនស្រី

  6. ខ្ញុំបន់ក្រទុលាភតាមចៅមែ".បុ"ន្តែ៥.៤០នាទីពេលល្ងាចតើត្រូវរឺខុសអូន

  7. ចុះបេីផ្ទះនៅជាន់លេីបន់មេចទៅបេីនៅភ្នំពេញសុទ្ធតែថ្មចឹង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *